Klant
Universiteit Hasselt
Wat hebben we gedaan?
Inschrijfformulier

Instelbare registratieformulieren

Voor elke activiteit (infodag, masterbeurs, alumni-event, ...) kan een inschrijvingsformulier opgebouwd worden met instelbare parameters. Naast de standaardvelden zoals voor-, achternaam en e-mailadres is de mogelijkheid voorzien om specifieke velden te voorzien zoals tekstvelden, checkboxen, radiobuttons en keuzelijsten. Opleidingen en locaties kunnen geselecteerd worden uit zelf te beheren lijsten.

Deelnemers kunnen na inschrijving hun registratie ook steeds wijzigen of annuleren. De boodschappen, en bevestigingsmails hiervoor kunnen steeds per activiteit ingesteld worden om zo specifiek mogelijk te zijn. Via automatisch verzonden herinneringsmails worden de deelnemers ook herinnerd aan hun registratie.

Import- en kopiefunctionaliteiten maken het voor de beheerders gemakkelijk om nieuwe activiteiten met gelijkaardige opbouw in te stellen. Ook zijn de nodige rapporten en lijsten in Excel voorzien met alle registraties.

Capaciteitscontroles

Deze tool werd ontwikkeld tijdens de coronaperiode waarbij er slechts een beperkt aantal personen in de gebouwen aanwezig mocht zijn. Bij de sessies is daarom de mogelijkheid voorzien om maximum aantallen in te stellen, waarop steeds gecontroleerd wordt tijdens het registratieproces. Duidelijke boodschappen geven aan welke sessies reeds volzet zijn en hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.