Klant
Brussels Mindfulness
Wat hebben we gedaan?
Webdesign, website

Cursussen en activiteiten

Het belangrijkste onderdeel van de website is het aanbod van cursussen en activiteiten. Doorheen de verschillende pagina’s worden daarom de nodige links en call to actions gelegd naar dit aanbod om de bezoekers hiernaar te leiden.

De agenda toont een overzicht van alle activiteiten die georganiseerd worden samen met verschillende filtermogelijkheden. Via categorieën en tags wordt er voor een extra structuur gezorgd. Aangezien regelmatig dezelfde informatie terugkomt, is er een specifiek herbruikbaar blokkensysteem voorzien waarbij blokken met teksten en afbeeldingen bij een activiteit geselecteerd kunnen worden en vervolgens getoond worden op de detailfiche.

Alles met elkaar verbonden

De site bevat een groot aantal blogberichten, testimonials, informatie over het team van internationale lesgevers, ... Alle verschillende pagina’s kunnen daarom aan mekaar gekoppeld worden zodat de informatie automatisch gedeeld en getoond wordt doorheen de website. Testimonials kunnen aan informatiepagina’s gekoppeld worden, net zoals categorieën van blogberichten. Activiteitencategorieën kunnen op hun beurt geassocieerd worden met informatiepagina’s en blogberichten zodat hierbij de toekomstige activiteiten automatisch getoond worden.

Begeleiding

Het weergeven van de informatie en het aanbod is een belangrijke factor bij deze website, het moet resulteren in inschrijvingen voor activiteiten. Tijdens het proces stonden we Brussels Mindfulness steeds bij met het adviseren van de structuur en het begeleiden met het vormgeven van de inhoud.